presentació de La Base

Presentació de La Base.

 

La Base, ateneu cooperatiu del poble sec. Barcelona, 2013

1. La Base és un projecte que parteix de la necessitat que algunes persones sentim de dotar-nos de força material autònoma als barris, de reconstruir la constel·lació d’infraestructures autogestionades que els barris de Barcelona van tenir durant el primer terç del segle XX – cooperatives de consum, ateneus, seus sindicals, escoles racionalistes, publicacions…– conformant una increïble força revolucionària.

Per fer-ho, apostem per recuperar la pràctica del mutualisme obrer i popular. 
Així, es tracta que els socis cooperatius posem 10 € al mes que aniran a un fons comú. Aquest fons comú es dotarà també amb una part de l’activitat econòmica dels grups amb seu a La Base.

Aquest fons servirà, d’una banda, per pagar el lloguer de l’espai i, d’altra banda, ens permetrà anar-nos dotant d’una força material que doni consistència per a la materialització dels nostres somnis.2. Nosaltres som un grup de persones que provenim d’anys de lluites, de l’okupació, del món cooperatiu i associatiu en general, de les lluites estudiantils però també de l’àmbit de la investigació i la creació.

Arran del moviment d’ocupació de les places el 2011, la seva extensió planetària, però també per la multiplicació d’assemblees de barri i assemblees locals, pensem que és el moment de fer un salt qualitatiu i dotar-nos de nou, localment, d’infraestructures autogestionades potents. 
A Barcelona, Can Batlló a Sants, la Flor de Maig al Poble Nou i ara La Base al Poble Sec encarnen aquesta idea.

3. Portem uns mesos preparant l’aparició de La Base, cercant locals, arreglant la composició entre els diferents projectes dins La Base, discutint i escrivint sobre els principis i els objectius, investigant i decidint les millors formes de funcionament.

Ara, necessitem ampliar i consolidar el número de socis i sòcies cooperatives per acabar d’engegar aquest projecte. En aquest web podràs veure la feina que hem fet fins ara, els projectes, les idees i els objectius, i trobaràs la butlleta per fer-te soci o sòcia. Això és seriós, ara necessitem el compromís de totes les persones afins.
La Base, ateneu cooperatiu del Poble Sec.