Barris cooperatius

BARRIS COOPERATIUS, CIUTAT COMUNA.

Una reflexió de cara a les Jornades del 4 i 5 d'Abril.


1.
Ens dirigim a vosaltres (Can Batlló, Banc Expropiat de Gràcia, Ateneu de 9barris, Flor de Maig, Can Mas Deu i tants altres espais de cooperació i vida comuna) en tant experiències vinculades a un territori que, al voltant d'espais on trobar-se i organitzar-se s'estan dotant de mitjans per resistir i capgirar la situació present.

Tots i totes sabem, més o menys obscurament, que s'ha intensificat l'us de la Crisi com a eina de govern per destruir les bases d'unes condicions de vida a les que estàvem acostumats, en l'àmbit de la feina, la cultura, l'educació o la salut. Eren les condicions d'una vida i un futur, deixant de banda què aquestes fossin més o menys indigents, o de la percepció compartida de les condicions deplorables de vida en un sistema econòmic d'abast mundial, el capitalisme enxarxat global. Aquesta destrucció forma part d'una estratègia de shock que atordeix, paralitza i a vegades provoca també moviments espontanis que acaben diluint-se en la manca de consistència, de preparació, de tàctiques i estratègia; o encara pitjor, desemboca en moviments feixistes, conservadors i xenòfobs.

Els darrers anys de crisi, han permès a l'ordre establert accelerar i explicitar la misèria a què ens porta el sistema capitalista en tots els àmbits de la vida. Sota aquestes condicions algunes hem fet un pas enrere per reflexionar, per unir-nos i fer-nos fortes allà on vivim, i ara, dos passos endavant per trobar-nos i veure com ens organitzem.


2.
Estem treballant amb la hipòtesi cooperativa, encara que no tant sota el paradigma de l'economia com des del d'allò polític. Volem que se'ns entengui, necessitem diners per acabar amb “la Barcelona dels diners”, els diners són una força material fonamental per dotar-nos de mitjans, tant a escala de barri com metropolitana. La viabilitat dels nostres projectes comunitaris i barrials és essencial pel sosteniment en el temps d'unes estructures què ens permetin relacionar-nos, créixer i cooperar d'una manera no-capitalista. Perquè l'horitzó que voldríem contribuir a aixecar no apunta tant cap a una altra economia dins d'un capitalisme qüestionat arreu, com a la creació material, sensible i imaginativa d'una altra manera de viure i de lluitar.

Estem pensant en termes de cooperació social i territorial perquè pensem que no podem seguir volent ésser a tot arreu sense estar de veritat presents enlloc, i perquè creiem que aquest desig de fer-nos forts arreu, d'organitzar-nos localment és àmpliament compartit: xarxes de suport mutu i xarxes d'aliments als barris,  grups de criança, ateneus, cooperatives i ateneus cooperatius, biblioteques socials, horts urbans, okupacions i ocupacions, espais de salut autogestionats, menjadors... L'actual descomposició social ha alliberat cossos, vides, energies que estan desitjant sumar-se a un horitzó de potència. En els darrers temps estem veient més tallers comunitaris, de fusteria, de costura o de mecànica, més comitès d'infraestructures, l'assaig de col·lectivitzar màquines, vehicles, sabers, cures, espais.

3.
Pensem en barri cooperatiu perquè pensem en una cooperació vinculada al territori i a comunitats humanes. Pensem que una comunitat capaç de defensar-se comparteix mitjans materials i la percepció d'allò que li és hostil i d'el que és amistós. Pensem en la construcció col·lectiva d'una posició política basada en una altra forma de fer i de viure que ens permeti recórrer un camí de secessió respecte al món capitalista. Barcelona Ciutat Comuna.

Vicente Barbarroja i Edu Can, membres de La Base.

Per seguir reflexionant: http://www.alkimia.info/2014/01/tres-fuerzas-para-la-revolucion.html